Seminaria i warsztaty dla pracowników UP

Seminaria naukowe dla pracowników Instytutu

dr Łukasz T. Stępień
Podstawy teorii przejść fazowych - cz.II

Brak zdjęcia
e-mail: lstepien@up.krakow.pl, sfstepie@cyf-kr.edu.pl
termin: 9 lutego 2015 r., poniedziałek, godz. 18:00
miejsce: sala 413N

mgr Wojciech Nawalaniec
Pakowanie kół na płaszczyźnie

Brak zdjęcia
e-mail:wnawalaniec@gmail.com
termin:19 stycznia 2015 r., poniedziałek godz.18:00
miejsce:sala 413N

dr Łukasz T. Stępień
Podstawy teorii przejść fazowych

Brak zdjęcia
e-mail:lstepien@up.krakow.pl, sfstepie@cyf-kr.edu.pl
termin:15 grudnia 2014 r., poniedziałek, godz. 18:00
miejsce:sala 413N

dr Łukasz Bibrzycki
Analiza widma rezonansów w układzie dwóch pionów - wybrane zagadnienia

Brak zdjęcia
e-mail:lukasz.bibrzycki@up.krakow.pl
termin:3 listopada 2014 r., poniedziałek, godz. 18:00
miejsce:sala 413N

dr Łukasz T. Stępień
Dekompozycja(e) Bogomolnego dla pewnych modeli typu "baby Skyrme"

Brak zdjęcia
e-mail:lstepien@up.krakow.pl, sfstepie@cyf-kr.edu.pl
termin:11 czerwca 2014 r., środa, godz. 12:00
miejsce:sala 407N

dr Łukasz T. Stępień i dr Teodor J. Stępień
O niesprzeczności Arytmetyki Peano

Brak zdjęcia
e-mail:lstepien@up.krakow.pl, sfstepie@cyf-kr.edu.pl
termin:środa 9 stycznia 2013 r. o godz. 12.00
miejsce:sala 412N

prof. dr hab. Władimir Mitiuszew
Cykliczne seminarium naukowe „Matematyka i informatyka stosowana”

Władimir Mitiuszew
e-mail:vmityu@yahoo.com
termin:każdy poniedziałek o godzinie 17:30
miejsce:sala 413N

dr Leszek Głowacki
Numeryczne obliczenia struktury poziomów energetycznych w atomach wieloelektronowych

Brak zdjęcia
e-mail:lg@ap.krakow.pl
termin:2 grudnia 2010 r. godz. 13:30
miejsce:sala 447

dr Kazimierz Rajchel
Analityczne rozwiązania równania Schroedingera

Brak zdjęcia
e-mail:krajchel@up.krakow.pl
termin:15 listopada 2010 r. godz. 13:00
miejsce:sala 467

dr Kazimierz Rajchel
Geometryczne aspekty mechaniki kwantowej

Brak zdjęcia
e-mail:krajchel@up.krakow.pl
termin:30 czerwca 2010 r. godz. 13:30
miejsce:sala 450

mgr Alfred Budziak
Host bastionowy na Linuksie

Brak zdjęcia
e-mail:budziak@up.krakow.pl
termin:26 maja 2010 r. godz. 13:00
miejsce:sala 450

mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
"Dirac-Fock + polaryzacja rdzenia" w obliczeniach dla szeregu izoelektronowego fransu

Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
e-mail:agaglow@inf.up.krakow.pl
termin:12 maja 2010 r. godz. 13:00
miejsce:sala 450

dr Olaf Bar
Analityczne i numeryczne rozwiązania równania drgającej belki

Brak zdjęcia
e-mail:bar@up.krakow.pl
termin:7 kwietnia 2010 r. godz. 13:00
miejsce:sala 450

Zapraszamy!

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Instytut Informatyki
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
telefon: (+48 12) 662 63 22
(+48 12) 662 61 66
fax: (+48 12) 662 61 66
Przejdź
do góry strony
xhtml | css | © 2011 II