Archiwum

Serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2017/2018
dla kierunku INFORMATYKA - studia stacjonarne I stopnia inżynierskie
która odbędzie się 2 października 2017 r. o godz. 10.00 w Auli A1 (nowy budynek UP)

Wykład inauguracyjny zatytułowany:
„Ewolucja paradygmatów programowania” wygłosi Pan dr Łukasz Bibrzycki.


Dyrekcja Instytutu Informatyki

Rekrutacja

na studia I stopnia (INŻYNIERSKIE)
oraz
studia II stopnia (MAGISTERSKO-INŻYNIERSKIE)


w roku akademickim
2017/2018

kierunek INFORMATYKA

I st. inżynierskie stacjonarne I st. inżynierskie niestacjonarne


II st. inżynierskie stacjonarne II st. inżynierskie niestacjonarne


W ramach Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, w dniach 31 października do 30 listopada trwa rekrutacja studentów na semestr letni
roku akademickiego 2016/2017Informacje dodano 08.11.2016


SEMINARIUM
Zakładu Fizyki Komputerowej i Informatyki Kwantowej

INSTYTUTU INFORMATYKI UP
odbędzie się w środę 9 listopada 2016 r. o godz. 12.30 w s. 421N
Prelegent: dr hab. Paweł Błasiak (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie)
Temat: Modelowanie kwantowej rzeczywistości: Prawdopodobieństwo w jaskini PlatonaInauguracja roku akademickiego
dla Studentów studiów PODYPLOMOWYCH

odbędzie się 21 października 2016 r. o godz. 15.00 w s. 413N

Dyrekcja Instytutu InformatykiWYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE

Studenci, którzy mają w planie studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 zaplanowany kurs w formie wykładu ogólnouczelnianego, zobowiązani są do dokonania wyboru za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni.

UWAGA!
Liczba miejsc na poszczególnych wykładach jest ograniczona!
Zapisów należy dokonywać w dniach 12-23 października 2016 r.

Wykaz wykładów ogólnouczelnianych

Serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2016/2017
dla kierunku INFORMATYKA - studia stacjonarne I stopnia
która odbędzie się 3 października 2016 r. o godz. 9.00 w Auli A1 (nowy budynek UP)

Dyrekcja Instytutu InformatykiInauguracja roku akademickiego
dla kierunku INFORMATYKA - studia stacjonarne II stopnia

odbędzie się 12 października 2016 r. o godz. 14.00 w s. 421N
Zajęcia na tym kierunku rozpoczną się 12 października, harmonogram wkrótce..

Dyrekcja Instytutu InformatykiProjekt i implementacja wirtualnego środowiska edukacyjnego
wykonana przez studentów II roku studiów magisterskich z Informatyki

W ramach zajęć „Zaawansowane problemy wirtualnej rzeczywistości” studenci II roku studiów magisterskich naszego kierunku wraz z prowadzącym zajęcia dr inż. Tomaszem Hachajem opracowali projekt i implementację środowiska wirtualnej rzeczywistości wspomagającego edukację w nauce przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Projekt ma charakter gry edukacyjnej, której celem jest eksploracja trójwymiarowego, kolorowego świata zbudowanego z prostopadłościanów (tzw. voxel engine). Sterowanie ruchem w wirtualnym świecie odbywa się przy pomocy technologii Microsoft Kinect i GDL Microsoft Kinect i GDL, dzięki czemu interakcja z systemem komputerowym jest bezdotykowa. W wirtualnym świecie gracze odkrywają skrzynki z zadaniami, których zawartość programowana jest w HTML oraz w GDL script. Edytor map pozwala na tworzenie nowych poziomów gry, dzięki czemu nauczyciel może dostosować je do swoich potrzeb edukacyjnych. Grę może ściągnąć za darmo: ze strony
Zespół projektowy:
Programowanie gry: Dr inż. Tomasz Hachaj

Projektowanie
i programowanie etapów:
Grafika: Dodatkowa grafika
i programowanie strony:
Dokumentacja:
 • Andrzej Borówka
 • Damian Grzesiak
 • Patryk Mazurek
 • Tomasz Hachaj
 • Adam Ostrowski
 • Krzysztof Talarczyk
 • Paweł Nowak
 • Rafał Kwiatkowski
 • Justyna Bejgrowicz
 • Tomasz Klimas
 • Maciej Sępiak
 • Marcin Gąsiorek
 • Tomasz Wądrzyk
 • Krzysztof Brotoń
 • Łukasz Szwej


Tematy prac dyplomowych I stopnia na rok akademicki 2016/2017

Proponowane tematy prac dyplomowych (licencjackich) na rok akademicki 2016/2017 znajdują się tutaj


Praktyka w Zespole Rozwoju Infrastruktury IT Alior Banku

Zespół Rozwoju Infrastruktury IT Alior Banku poszukuje osób gotowych do podjęcia bezpłatnej praktyki - szczegóły tutaj


Zarządzenie Dziekana Wydziału Mat-Fiz-Techn. w spr. letniej sesji egzaminacyjnej na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016
Zarządzenie Dziekana


Stypendia Socjalne na rok akademicki 2016/2017

Przyjmowanie wniosków - termin: 1 do 24 czerwca 2016 r., poniedziałek – piątek w godz. 9.00–14.00, miejsce: pok. 14 i 15, ul. Podchorążych 2
Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni!!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.
UWAGA: W tym roku, wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku!
Szczegółowe informacje: informacja ogólna wymagane dokumenty www.stypendia.up.krakow.pl


Rekrutacja
na studia I i II stopnia

w roku akademickim
2016/2017

INFORMATYKA - studia II stopnia

Rekrutacja DODATKOWA

studia stacjonarne studia niestacjonarne

plan studiów stacjonarnych plan studiów niestacjonarnych


INFORMATYKA - studia I stopnia

studia stacjonarne studia niestacjonarne

plan studiów stacjonarnych plan studiów niestacjonarnychTerminy egzaminów podczas letniej sesji egzaminacyjnej 2015/2016


Stypendia ministra dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017

szczegóły dotyczące ubiegania się o stypendium znajdują się tutaj

REKRUTACJA DO PROJEKTU "CZAS NA STAŻ"

W związku z realizacją projektu pn. „Czas na STAŻ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z dniem 18 maja 2016 r. ogłaszono rekrutację do Projektu - realizacja płatnych staży zawodowych dla studentów.
Szczegóły i wymagane dokumenty:
OGŁOSZENIE O NABORZE
Regulamin
Karta zgłoszenia na staż

Godziny rektorskie dla studentów studiów stacjonarnych


W związku z wyborami Władz Uczelni zostają ustalone godziny rektorskie w następujących terminach:
20 i 27 kwietnia 2016 r. (środy) w godzinach 9.30-14.00
Powyższa informacja dotyczy wyłącznie studentów studiów stacjonarnych.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie inauguracyjne
studentów I roku studiów II stopnia kierunku INFORMATYKA

które odbędzie się 25 lutego 2016 r. o godz. 9.00 w s 421N

Dyrekcja Instytutu Informatyki


Informacje o egzaminach i zaliczeniach komisyjnych w sesji zimowej 2016


WYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE
prowadzone przez INSTYTUT INFORMATYKI

W semestrze letnim roku akademickiego 2015/16 w Instytucie Informatyki można uczestniczyć w następujących wykładach ogólnouczelnianych realizowanych w formie zdalnej:

 • Eyetracking in Research of Human Resource Development,
 • Computer adaptive Testing, Theory and Practice.
Kursy znajdują się na platformie e-learningowej UP
w kategorii Wydział Mat-Fiz-Tech - Instytut Informatyki
Do zalogowania się wymagane jest konto studenckie założone na platformie oraz klucz do kursu.
Klucze dostępu do poszczególnych kursów to:

Eyetracking in Research of Human Resource DevelopmentEYE2016
Computer adaptive Testing, Theory and PracticeCAT2016

TERMINY WYKŁADÓW OGÓLNOUCZELNIANYCH w sem. letnim 2016

Instytut Filologii Polskiej:


Tatry i Zakopane w kulturze polskiej, dr hab. Magdalena Sadlik
wtorek od 15 marca 2016 r. od 18.30 do 20.00, sala 542
Współczesne zwyczaje językowe Polaków, dr Marta Karamańska
wtorek od 15 marca 2016 r. od 18.30 do 20.00, sala 544
Skandal w literaturze i sztuce XIX i XX wieku, dr hab. Magdalena Sadlik
środa od 16 marca 2016 r. od 18.00 do 20.20, sala 542
Polacy w armii austro-węgierskiej na frontach Wielkiej Wojny. Pamiętniki, dzienniki, proza autobiograficzna, dr hab. prof. UP Jacek Rozmus
środa od 16 marca 2016 r. od 18.30 do 20.00, sala 544
Informacje dodano 07.03.2016

w Instytucie Geografii:

Extreme climats events, dr J. Jędruszkiewicz
wtorek od 15 marca 2016 r. od 18.00, sala 435 (co tydzień)
Woda – środowisko- człowiek, prof. dr hab. R. Soja
wtorek od 8 marca 2016 r. od 18.00 do 20.15, sala 513 (co tydzień)
Analizy i zarządzanie krajobrazem, dr hab. J. Szmańda, prof. UP
wtorek 8 marca, 22 marca, 12 kwietnia, 26 kwietnia 2016 r. od 18.00 do 20.15, sala 110N/111N
Rozwój zrównoważony, dr hab. inż. W. Wilczyńska-Michalik, prof. UP
środa od 9 marca 2016 r. od 18.00 do 20.15, sala 532 (co tydzień)
Informacje dodano 07.03.2016

WYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE
dla studentów studiów I i II stopnia

Informujemy, że studenci studiów I i II stopnia, którzy mają w planie studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 zaplanowany kurs w formie wykładu ogólnouczelnianego (II rok Informatyki studiów stacjonarnych 1 st. oraz II i III rok Informatyki studiów niestacjonarnych 1 st.), zobowiązani są do dokonania wyboru zajęć do dnia 4 marca 2016 r. Zapisy na wykłady przyjmowane są w instytutach i katedrach, które organizują zajęcia. Jednostki te udzielają również informacji czy wykład został uruchomiony oraz w jakim terminie i miejscu będą odbywać się zajęcia.
UWAGA! Liczba miejsc na poszczególnych wykładach jest ograniczona!

Wykaz wykładów ogólnouczelnianych

Rekrutacja śródroczna
na studia magisterskie
(II stopnia)

w roku akademickim
2015/2016

Kierunek INFORMATYKA

Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

Plan studiów stacjonarnych Plan studiów niestacjonarnych

Sylwetka absolwenta


TERMINY WYKŁADÓW OGÓLNOUCZELNIANYCH w sem zimowym 2015/16

w Instytucie Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej:


Nauczyciel i edukacja, dr Ryszard Ślęczka
wtorek od 17 listopada 2015 r. od 18.00 do 20.20, sala 212
- pięć wykładów (17.11, 24.11, 1.12, 8.12, 15.12)
Społeczeństwo amerykańskie, dr Kinga Orzeł-Dereń
środa od 18 listopada 2015 r. od 18.00 do 20.20, sala 212
- pięć wykładów (18.11, 25.11, 2.12, 9.12, 16.12)
Świat staropolskiej paidei, dr Jan Ryś
wtorek od 12 stycznia 2016 r. od 18.00 do 20.20, sala 212
- pięć wykładów (12.01, 19.01, 20.01, 26.01, 2.02)

Informacje dodano 27.10.2015

w Instytucie Geografii:

Indie – przyroda a człowiek, prof. dr hab. R. Soja
wtorek od 17 listopada 2015 r. od 18.30 do 20.00, aula A1 (co tydzień)
Geografia wojenna – dr P. Wilczyński
wtorek od 17 listopada 2015 r. od 18.30 do 20.00, sala 513 (co tydzień)
Odżywianie a żywienie człowieka – dr K. Augustowski
środa od 25 listopada 2015 r. od 18.30 do 20.00, aula A1 (co tydzień)

Informacje dodano 02.11.2015

w Instytucie Fililogii Polskiej:

Computer-assisted text analysis: from plagiarism detection to distant reading, dr hab. Maciej Eder
środa od 18 listopada 2015 r. od 18.30 do 20.00, sala 444
Dowcip etniczny oraz pokrewne zjawiska współczesnej kultury śmiechu, dr Bogusław Gryszkiewicz
wtorek od 24 listopada 2015 r. od 18.30 do 20.00, sala 541
Polska grzeczność językowa, dr hab. prof. UP Ewa Młynarczyk
wtorek od 24 listopada 2015 r. od 18.30 do 20.00, sala 444

w Instytucie Fizyki:

Let’s talk Big Bang, dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
środa od 18 listopada 2015 r. od 18.00 do 19.30, sala 244
Cywilizacja jądrowa, dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP
środa od 18 listopada 2015 r. od 18.15 do 19.45, sala 532
Armageddon, Nemesis - gwałtowne i powolne katastrofy w kosmosie, dr hab. Jerzy Krzesiński, prof. UP
wtorek od 17 listopada 2015 r. od 18.00 do 19.30, sala 514

Informacje dodano 05.11.2015

Zapraszamy serdecznie studentów III roku Informatyki specjalności Social Media
na seminarium
Gry i ich mechanizmy w działaniach marketingowych

Seminarium odbędzie się w dniach:
30.11.2015 (poniedziałek) godz. 16.30-19.45 sala 424N
oraz 7.12.2015 (poniedziałek) godz. 16.30-19.45 sala 424N
Informacje dodano 23.11.2015

Tematyka:
Wykorzystanie gier w marketingu – przykłady, popularne technologie, omówienie podstaw silnika Unity3D, podstawy tworzenia prostej gry w Unity3D, społeczności twórców gier, crowdfunding w Polsce i na świecie.
Informacje dodano 03.11.2015

STUDIA NIESTACJONARNE LICENCJACKIE I ROK
I zjazd dla 1 roku studiów licenjackich niestacjonarnych z Informatyki
PDFHarmonogram I zjazdu
Podział na grupy

Informacje dodano 22.10.2015

FIRMA VSoft
zaprasza na VII Firmowy Festiwal Wiedzy - VSoft Fest

JPGPLAKAT

REJESTRACJA Link do wydarzenie na FB

Kiedy: 22.10.2015, godz. 17:00
Gdzie: Barka Alrina, ul. Podgórska 16, Kraków
Prelegenci: pracownicy firmy VSoft z ogromną wiedzą i wieloletnim doświadczeniem
Tematyka: Big Data, wydajność, No[More]SQL, ASP.NET MVC, Agile i Lean
Udział: bezpłatny
Liczba miejsc: ograniczona
Informacja zwrotna o rejestracji zostanie przekazana uczestnikom mailowo. Na uczestników czekają gadżety - niespodzianki. :)

Informacje dodano 14.10.2015


Serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2015/2016
dla kierunku INFORMATYKA
która odbędzie się 1 października 2015 r. o godz. 10.00 w Auli A1 (nowy budynek UP)

Dyrekcja Instytutu Informatyki


I rok INFORMATYKI
Zaliczenie komisyjne i egzamin komisyjny z przedmiotu: Matematyka 2
odbędzie się 30 września 2015 r. (środa) od godz. 10:30, w sali 407N.

Informacje dodano 23.09.2015


I rok INFORMATYKI
Zaliczenie komisyjne i egzamin komisyjny z przedmiotu: Programowanie proceduralne
odbędzie się 18 września 2015 r. (piątek) o godz. 14:00, w sali 407N.

Informacje dodano 16.09.2015

I rok INFORMATYKI
Zaliczenie komisyjne oraz egzamin komisyjny z przedmiotu: Algorytmy i struktury danych
odbędzie się 21 września 2015 r. (poniedziałek) o godz. 10:30, w sali 407N.

Informacje dodano 16.09.2015

III rok INFORMATYKI
Egzamin poprawkowy z przedmiotu Inżynieria oprogramowania z dr inż. Krzysztofem Mazelą
odbędzie się w środę 9 września 2015 r. o godz. 11:00, w sali 421N.

Informacje dodano 02.09.2015

INFORMACJA PROREKTORA DS. STUDENCKICH
dotycząca terminów składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2015/2016
Informacje dodano 12.05.2015

ZAPRASZAMY STUDENTÓW kierunku INFORMATYKA
na dni otwarte
Firmy ERICPOL
Informacje dodano 06.05.2015

Już 15 MAJA Ericpol otwiera drzwi swojego biura i zaprasza wszystkich, którzy chcą bliżej poznać firmę do udziału w DNIU OTWARTYM. W programie Dnia m.in. prezentacje o działalności Ericpol, warsztat "Kanban na studiach", wycieczka po firmie oraz konkurs z nagrodami. Zgłoszenia do udziału w Dniu Otwartym prosimy przesyłać na adres drzwiotwarte@ericpol.pl, do dnia 14 maja (można uczestniczyć w jednej z dwóch grup - grupa 1: 9.00-12.00, grupa 2: 13.30-16.30). Serdecznie zapraszamy!

PLAKAT

ZAPRASZAMY STUDENTÓW specjalności Social Media
na seminarium
„Wybrane elementy marketingu w wyszukiwarkach”
Seminarium odbędzie się w dniach:
8.04 (środa) godz. 14.45-18.00 sala 421N
10.04 (piątek) godz 12.30-15.45 sala 421N
Informacje dodano 30.03.2015

Tematyka seminarium:
Mechanizm działania wyszukiwarki Google, podstawy optymalizacji stron internetowych, narzędzia pomocne w analizie stron internetowych, podstawy budowania linków, najczęściej popełniane błędy, mity dotyczące pozycjonowania, omówienie metod bezpiecznych i niebezpiecznych oraz typowych kar od Google, podstawowe pojęcia z analityki webowej, wprowadzenie do interfejsu Google Analytics, omówienie raportów, śledzenie celów i zdarzeń, przykłady praktycznych zastosowań.

ZAPRASZAMY STUDENTÓW SPECJALNOŚCI Social Media
na cykl warsztatów dotyczących
tworzenia aplikacji mobilnych z wykorzystaniem metodyki Extreme Programming

Informacje dodano 23.03.2015

Celem warsztatów jest praktyczne przedstawienie procesu wytwarzaniem oprogramowania przy użyciu tak zwanych metodyk zwinnych (ang. agile software development). Metodyki te zyskują w ostatnich latach coraz większą popularność, a jednym z najważniejszych reprezentantów zaliczanych do tej grupy jest Extreme Programming (XP). Wykorzystanie metodyki XP w procesie tworzenia oprogramowania zostanie zilustrowane na przykładach budowania aplikacji mobilnych dla platformy Android. Warsztaty odbywać się będę w piątki od 27.03 do końca maja. Rozpoczęcie: 27.03, godz. 10.00-13.15 wykład wprowadzający dla obydwu grup warsztatowych.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Wręczenie świadectw ukończenia studiów podyplomowych "Technologie elektronicznego przetwarzania informacji"
odbędzie się w dniu 27 marca 2015 roku o godzinie 17.30 w sali 421N.
Informacje dodano 09.03.2015

Świadectwa oraz inne dokumenty związane z ukończeniem studiów realizowanych w ramach projektu unijnego będzie można odebrać po tym terminie w sekretariacie Instytutu (pokój 403N) w godzinach 9.00 – 15.00, do dnia 20 kwietnia br.

I INF
wyniki egzaminu Techniki Informatyczne z 12.02.2015 r.
wyniki Techniki Informatyczne


I INF
wyniki egzaminu Podstawy Informatyki z 10.02.2015 r.
wyniki Podstawy Informatyki


III INF
wyniki egzaminu Bazy danych 2
wyniki Bazy danych 2


Egzamin poprawkowy (2-gi termin) z przedmiotu Bazy danych 2 z dr inż. T. Hachajem
odbędzie się w czwartek 12 lutego 2015 r. o godz. 9:00, w sali 421N.

Informacje dodano 05.02.2015

Najbliższe seminarium naukowe z cyklu ”MATEMATYKA I INFORMATYKA STOSOWANA”
odbędzie się 9 lutego 2015 r. o godz.18:00, w sali 413N.
Informacje dodano 01.02.2015

Referat pt. "Podstawy teorii przejść fazowych - cz.II" wygłosi dr Łukasz T. Stępień.

Najbliższe seminarium naukowe z cyklu ”MATEMATYKA I INFORMATYKA STOSOWANA”
odbędzie się 26 stycznia 2015 r. o godz.18:00, w sali 413N.
Informacje dodano 26.01.2015

Referat pt. "Higher order Raman amplification for high speed optical communication" wygłosi dr Paolo Rosa.

Najbliższe seminarium naukowe z cyklu ”MATEMATYKA I INFORMATYKA STOSOWANA”
odbędzie się 19 stycznia 2015 r. o godz.18:00, w sali 413N.
Informacje dodano 16.01.2015

Referat pt. "Pakowanie kół na płaszczyźnie" wygłosi mgr Wojciech Nawalaniec.

Najbliższe seminarium naukowe z cyklu ”MATEMATYKA I INFORMATYKA STOSOWANA”
odbędzie się 15 grudnia 2014 r. o godz.18:00, w sali 413N.
Informacje dodano 12.12.2014

Referat pt. "Podstawy teorii przejść fazowych" wygłosi dr Łukasz Stępień.

Zapraszamy studentów specjalności Social Media na szkolenie:
„Marketing w mediach społecznościowych”
Informacje dodano 17.11.2014

Porównanie dużych platform społecznościowych, trendy 2014/2015, case study, jak stworzyć skuteczną strategię marketingową w oparciu o social media, Facebook jako najskuteczniejsze marketingowo narzędzie, Edge Rank czyli pozycjonowanie wewnątrz Facebook’a, monitoring marki w social media - Google Analytics, Brand24, Sotrender, wybrane aspekty prawne marketingu w social media.


Terminy szkoleń:
28 – 29 listopada 2014 - grupa1
12 – 13 grudnia 2014 - grupa2
19 – 20 grudnia 2014- grupa3
9 – 10 stycznia 2015- grupa4

Miejsce szkolenia:
warsztaty odbędą się w siedzibie Grupy INTERIA.PL – Kraków, os. Teatralne 9 A, p.112

Najbliższe seminarium naukowe z cyklu ”MATEMATYKA I INFORMATYKA STOSOWANA” odbędzie się 17 listopada o godz.18:00, w sali 413N.
Informacje dodano 13.11.2014

Referat pt. "Efektywna przewodność siatki heksagonalnej" wygłosi prof. dr hab. Władimir Mitiuszew.

Najbliższe seminarium naukowe odbędzie się 3 listopada o godz.18:00, w sali 413N.
Informacje dodano 30.10.2014

Referat pt. "Analiza widma rezonansów w układzie dwóch pionów - wybrane zagadnienia" wygłosi dr Łukasz Bibrzycki.

I zjazd studiów niestacjonarnych
II stopnia z Informatyki
14-16 listopada 2014 roku.
Rozpoczęcie studiów w piątek 14.11.2014 o godzinie 15.45
Informacje dodano 16.10.2014

Harmonogram I. zjazdu dostępny jest w zakładce Harmonogramy.

Zapraszamy serdecznie studentów II roku Informatyki specjalności Social Media na warsztaty:
„Wykorzystanie najnowszych technologii internetowych do komunikacji stron WWW z portalami społecznościowymi”
17.10.2014, godz. 9.00-12.30, sala 412N, grupa 1
17.10.2014, godz. 13.00-16.30, sala 412N, grupa 2
24.10.2014, godz. 9.00-12.30, sala 421N, grupa 2
24.10.2014, godz. 13.00-16.30, sala 421N, grupa 1

Informacje dodano 07.10.2014

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak wykorzystać gotowe rozwiązanie jakim jest framework Bootstrap* do stworzenia w pełni funkcjonalnej i responsywnej strony WWW. Studenci poznają również narzędzia oraz techniki drastycznie przyspieszające tworzenie stron w HTML i CSS, takie jak: Emmet, CodeSnippets czy też LivePrieview. Po ukończeniu projektu strony, uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zaimplementować mechanizm logowania i rejestracji do własnego serwisu wykorzystując do tego konto na Facebook'a oraz Google+. Uczestnicy nauczą się również jak zaimplementować na własnej stronie gotowe wtyczki społecznościowe Facebook'a oraz Google+. Dodatkowo, omówione zostanie szerzej Facebook API, pozwalające m.in. na dostęp do szeregu informacji o użytkowniku czy też na automatyczną publikację treści na tablicach.

Warsztaty poprowadzi Maciej Żukiewicz.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z mgr Katarzyną Wójcik.

Termin zaliczenia komisyjnego
Informacje dodano 25.09.2014

z przedmiotu: Bazy Danych 1 czwartek 02 października 2014r. godz. 11.00.

Termin egzaminu komisyjnego
Informacje dodano 22.09.2014

z Algorytmów i struktur danych studia stacjonarne (2 osoby): środa 24 września 2014r. godz. 10.00.


Inauguracja dla pierwszego roku kierunku informatyka
studia stacjonarne I stopnia odbędzie się
1 października 2014 r
godz. 12.00-13.00 sala 110N


Inauguracja dla pierwszego roku kierunku informatyka
studia stacjonarne II stopnia odbędzie się
1 października 2014 r
godz. 11.00 sala 421N

Informacje dodano 22.09.2014

Rozdawanie indeksów 13.00-15.00 sala 421N

Rekrutacja
na rok akademicki
2014/2015

Kierunek INFORMATYKA

Studia I stopnia Studia II stopnia

Seminarium Novell - prowadzący Ziemowit Buczyński
Informacje dodano 03.06.2014

Temat:
"Do czego służy XML, czyli odrobina praktyki w teoretycznym modelu" "Czy formalizm języka XML może być przydatny w praktycznych zastosowaniach, czy jest wyłącznie akademickim narzędziem do wykorzystania na ćwiczeniach ze studentami?
W trakcie seminarium zostaną skrótowo przedstawione miejsca, gdzie możemy spotkać się z XMLem w życiu codziennym. Ponadto szczegółowo zostanie zaprezentowany sposób połączenia dwóch niekompatybilnych światów, katalogu i relacyjnej bazy danych, dzięki XML."
Seminarium odbędzie sie we środę (04.06.2014 r.) w sali 421N. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Studenckie Koło Naukowe Informatyków zaprasza na NOC INFORMATYKA
Informacje dodano 21.05.2014

30 maja po raz ósmy odbędzie się Noc Informatyka. W jej ramach organizatorzy (Koło Informatyków) zapraszają na warsztaty: „Analiza złośliwego oprogramowania” oraz „Wstęp do automatyzacji i skalowania” Cena dla studentów UP 60zł. Rejestracja i dodatkowe informacje:
http://nocinformatyka.pl/workshops.html

Zapraszamy serdecznie studentów I roku Informatyki specjalności Social Media na seminarium
Informacje dodano 12.05.2014

„Komunikacja wizualna”
27.05.2014, godz. 12.45-16.00, sala 421N, część 1
29.05.2014, godz. 15.30-18.45, sala 421N, część 2

Tematyka seminarium:

psychologia kolorów i kształtów, podstawy typografii i kompozycji, identyfikacja wizualna, wykorzystanie zasad komunikacji wizualnej w projektowaniu na potrzeby sieci WWW. Seminarium poprowadzi: Piotr Płoch

Informacja dotycząca terminów składania podań o akademiki na rok 2014/2015
Informacje dodano 19.05.2014

Informacja Prorektora ds. Studenckich, dotyczącą terminów składnia wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2014/2015.
Szczegóły można znaleźć tutaj

Stypendia Socjalne
Informacje dodano 15.05.2014

1. Informacja Prorektora ds. Studenckich, dotyczącą terminów składnia wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2014/2015.
Szczegóły można znaleźć tutaj

2. Decyzja Nr RO/D.0201-11/2014 Prorektora ds. Studenckich w sprawie terminu składania wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2014/2015 przez studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych aktualnego I i II roku studiów I stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia.
Szczegóły można znaleźć tutaj

Warsztaty językowo-artystyczne

informacje dodano 29.04.2014

Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki Specjalnej wraz z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie mają przyjemność zaprosić do udziału w pierwszych w Krakowie warsztatach językowo - artystycznych o charakterze integracyjnym, prowadzonych przez międzynarodową Grupę The Young Americans http://www.youngamericans.org

Warsztaty objęte są honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie Prof. dr. hab. Michała Śliwy.

Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów znajdują się na stronie: http://warsztatyya.wix.com/warsztatywixcom

Program Mobilności Studentów i Doktorantów "MOST"

informacje dodano 08.04.2014


Najbliższą rekrutacja do programu "MOST" odbywać się będzie od 15 kwietnia do 15 maja 2014 roku (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2014/2015)

Szczegóły dostępne na stronie www.most.amu.edu.pl

Uwaga!

W najbliższy czwartek 10.IV. Wykład dr Marcina Piekarczyka "Języki Hipertekstowe i tworzenie stron WWW"

14.00-15.30 odbędzie się wyjątkowo w sali 413N.


informacje dodano 07.04.2014

WEBCON ARENA powraca!

informacje dodano 30.03.2014

Po sukcesie pierwszej odsłony konkursu WEBCON ARENA, czas na jego kontynuację! Przenieś się w świat znany z filmu „TRON”, stwórz algorytm dla swojego zawodnika i pokonaj konkurencję! Do wygrania jest Samsung Galaxy S4, Kindle PaperWhite oraz szansa na niepowtarzalną pracę w WEBCON! WEBCON ARENA to konkurs przeznaczony dla studentów i absolwentów kierunków informatycznych. Celem zabawy jest stworzenie w technologii .NET algorytmu dla swojego zawodnika i pokonanie konkurencji. Zasady opierają się na potyczkach świetlnych motocykli (light cycles) znanych z filmu TRON. Liczy się umiejętność przewidywania, spryt oraz znajomość algorytmiki. Jeśli uważasz, że posiadasz te cechy, zgłoś się do konkursu i zobacz jak poradzi sobie Twój zawodnik!

Zarejestruj się już dziś i zmierz się z najlepszymi! tutaj

Szczegóły dostępne tutaj

Zapraszamy serdecznie studentów I roku Informatyki specjalności Social Media na wykład

„Zastosowania EYETRACKERA w badaniu interfejsów stron internetowych oraz marketingowych materiałów wizualnych”

14 marca 2014, godz. 10.00-13.15, sala 421N, ul. Podchorążych 2
informacje dodano 11.03.2014

Tematyka: metody badania interfejsów, zasada działania eyetrackingu, możliwości badawcze, przykłady wykorzystania, wprowadzenie do analizy danych, wizualizacja danych AOI, wizualizacja danych Heatmaps, Gazeplot, planowanie eksperymentów, podstawowa literatura, planowanie własnego eksperymentu. Wykład poprowadzą Justyna Janik i Maciej Płonka

Egzamin Komisyjny: Teoretyczne Podstawy Informatyki

Czwartek 13.03.2014 godz 11.30
informacje dodano 10.03.2014

nr albumu: 114931, 114973

Egzamin Komisyjny: Fizyczne Podstawy Działania Urządzeń Informatycznych

Czwartek 13.03.2014 godz 11.00
informacje dodano 10.03.2014

nr albumu: 94483

Zaliczenia komisyjne:

informacje dodano 25.02.2014

z przedmiotu Programowanie Równoległe i Rozproszone: środa 12.03.2013 godz 10.00

nr albumu:101529,101432,101520,101525,97321,101428,101530,97375,101485,97338, 105309

Osoby, które napisały podanie, a nie są uwzględnione na tej liście proszone są o kontakt : bar@up.krakow.pl

Zarządzenie Kierownictwa Instytutu,

W związku z licznymi przypadkami przenoszenia się osób pomiędzy grupami ćwiczeniowymi,

Kierownictwo Instytutu Informatyki

zawiesza możliwość przenoszenia się osób pomiędzy grupami.

Jednocześnie zarządza powrót do składu osobowego grup wyznaczonego przez Opiekuna roku na początku semestru na wszystkich zajęciach ćwiczeniowych.

Z-ca Kierownika Instytutu ds. Dydaktycznych dr O. Bar


informacje dodano 27.02.2014

Konferencja Test Well 2014

6 marca 2014

informacje dodano 15.01.2014

Konferencja Test Well 2014 jest dedykowana entuzjastom testowania, inżynierom jakości, programistom zaangażowanym w testowanie oprogramowania oraz menadżerom testów.

Szczegóły dostępne tutaj

Konkurs na graficzną maskotkę KU AZS

informacje dodano 10.01.2014

Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza studentów, doktorantów oraz pracowników do wzięcia udziału w konkursie na projekt maskotki Klubu Uczelnianego. Konkurs trwa do 24.02.2013r. Do zdobycia cenne nagrody.

Szczegóły dostępne tutaj

Zapraszamy serdecznie studentów
I roku Informatyki specjalności Social Media
na seminarium z infobrokeringu

informacje dodano 20.12.2013

7 stycznia godz. 15.45-19.00 sala 421

O strategii wyszukiwania informacji, Google hacking, Social media jako źródło informacji.

8 stycznia godz. 11.45-15.00 sala 421

Informacja naukowa w Internecie, głęboka sieć i otwarte źródła informacji, informacja biznesowa i statystyczna.

Seminarium poprowadzi p. mgr Patrycja Hrabiec-Hojda

Zapisy na seminarium u starostów grup. Dla pierwszych 15 studentów I roku informatyki (z pozostałych specjalności), którzy napiszą do p. mgr K. Wójcik, mamy bezpłatne zaproszenia.

Zapraszamy na spotkanie z panią Ewą Wardzałą zatytułowane:
Jak emocje wpływają na tworzenie oprogramowania i czy można nimi zarządzać?
informacje dodano 04.12.2013

Instytut Informatyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Małopolski w ramach Inicjatywy Jestem Informatyczką zapraszają na spotkanie z panią Ewą Wardzałą zatytułowane Jak emocje wpływają na tworzenie oprogramowania i czy można nimi zarządzać?

Szczegóły dostępne tutaj

Spotkanie z przedstawicielami PKA
informacje dodano 02.12.2013

W dniu 3 grudnia (wtorek) w godz. od 10:00 do 12:00 wszystkich studentów Wydziału zobowiązuje się do udziału w spotkaniu z przedstawicielami PKA. Spotkanie odbędzie się w Auli Uniwersytetu Pedagogicznego. Studenci którzy mają w tym czasie planowane zajęcia dydaktyczne są z nich zwolnieni decyzją Dziekana (pod warunkiem obecności na spotkaniu).

ERASMUS INFO-DAY
informacje dodano 30.11.2013

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza studentów, wykładowców oraz pracowników administracyjnych na spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów w ramach Programu ERASMUS (LLP). Spotkanie odbędzie się 4 grudnia 2013 r. pomiędzy godziną 11.00 - 13.00 w Auli Głównej.

Szczegóły dostępne tutaj:
PDF Program
PDF Plakat

Srminarium w ramach współpracy z Uniwersytetem Białoruskim w Mińsku
informacje dodano 29.11.2013

Doktoranci i doktorzy z Mińska przebywają w naszym Instytucie na stażu w ramach współpracy w zakresie wspólnych badań naukowych między Uniwersytetem Pedagogicznym a Uniwersytetem Białoruskim w Mińsku

W czasie pobytu wygłoszone zostanie seminarium zatytułowane: Mechanical-mathematical models of Tribo-fatigue
Prelegent: A. V. Krupoderov

Zapraszamy studentów i pracowników w poniedziałek 2 grudnia 2013 o godzinie 17:30 do sali 421N
(seminarium w języku angielskim).

Podziękowanie od ISAAC Board
informacje dodano 29.11.2013

W związku z zorganizowaną w sierpniu konferencją ISAAC 2013 otrzymaliśmy podziękowanie za organizacje konferencji.

Newsletter ISAAC

Staż zagraniczny
informacje dodano 29.11.2013

Grupa pięciu stażystów z uniwerytetu w Astanie (Kazachstan) przebywa na stażu w naszym Instytucie w teminie od 02.12.2013 do 11.12.2013.

Opiekun merytoryczny: prof. dr hab. Włodzimierz Mitiuszew

Wykład ogólnouczelniany
Informacje dodano 27.11.2013

Instytut Filologii Polskiej informuje, iż ogólnouczelniany kurs Computer-assisted text analysis: from plagiarism detection to large-scale literary history został zaplanowany w terminie: środy (od 27 listopada), w godz. 18:30 - 20:00, sala 539.

Komercjalizacja badań naukowych
Informacje dodano 20.11.2013

Pracownicy Instytutu Informatyki prof. dr hab. Marek Ogiela oraz dr inż. Tomasz Hachaj na podstawie pracy naukowej: Tomasz Hachaj, Marek R. Ogiela, Rule-based approach to recognizing human body poses and gestures in real time, Multimedia Systems, Published on-line 03 September 2013, (DOI) 10.1007/s00530-013-0332-2 zaimplementowali bibliotekę programistyczną, której komercyjna licencja została zakupiona przez firmę komputerową zajmującą się naturalnymi interfejsami człowiek-komputer. Więcej o technologii GDL można przeczytać na stronie projektu lub na stronie Pracowni Kryptografii i Informatyki Kognitywnej

Z IT na nasze, czyli na czym polega praca Analityka IT?
Informacje dodano 14.11.2013

Serdecznie zapraszamy na warsztat zatytułowany Z IT na nasze, czyli na czym polega praca Analityka IT?
Który odbędzie się 28 listopada (czwartek) w sali 421N o godz. 18:00.
Konieczna jest rejestracja (zarezerwowanie miejsca) przez stronę

Sztuka wystąpień – spotkanie z mentorem
Informacje dodano 16.10.2013

Szanowni Państwo, za kilka dni Kraków będzie gościł Pana Tomasza Brycha, który jest ekspertem w dziedzinie sztuki przemawiania. Korzystając z tej okazji poprosiliśmy go o przygotowanie specjalnego seminarium, podczas którego zdradzi sekrety dobrych mówców.

Odkryłem, że jest coś, co powstrzymuje człowieka przed wystąpieniem publicznym
i jest to coś bardzo błahego. Tak naprawdę nie trzeba uczyć się tysięcy technik
występowania i prezentowania, ale wystarczy popracować nad tą jedną rzeczą,
która potrafi odblokować wszystko i sprawi, że występowanie będzie naturalne,
bez ściemniania słuchaczom.

Tomasz Brych, sztukawystapien.pl

Termin
15:00-16:30, niedziela, 27 października 2013 r.

Cena
0 zł

Zapisy
http://informatyczka.evenea.pl
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Miejsce
sala 421N
Instytut Informatyki
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, ul. Podchorążych 2

Organizatorzy
Instytut Informatyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Małopolski

Kontakt
Alicja Pituła, alicjapitula@gmail.com, tel. 501 148 730
Więcej informacji: https://www.facebook.com/informatyczka/events

Inauguracja roku akademickiego
Informacje dodano 27.09.2013

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów I roku informatyki na uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2013/14. Spotkanie rozpocznie się 1 października o godz. 10.00 w auli (s. A1) na parterze, w nowej części budynku UP (wejście od ul. Chmiela).

W programie:

 • spotkanie z Władzami Uniwersytetu Pedagogicznego, w tym z Dyrekcją Instytutu Informatyki
 • wykład inauguracyjny dr inż. M. Piekarczyka - Niewidzialna informacja
 • spotkanie z opiekunem roku i sprawy organizacyjne

Na spotkanie inauguracyjne zapraszamy również wszystkich pracowników Instytutu Informatyki.

It's UP to GIRLS
Informacje dodano 20.09.2013

27 września 2013 zapraszamy uczennice szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na spotkanie z informatyczkami. Będzie to znakomita okazja, aby powalczyć z utartymi stereotypami, rozważyć swoją przyszłą karierę i poznać niesamowite kobiety.
Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2013/2014
Informacje dodano 14.09.2013

Decyzja dotycząca możliwości składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2013/2014 dostępna jest pod adresem.

Uwaga!
Informacje dodano 12.09.2013

Korespondencje w sprawach studenckich do członków kierownictwa Instytutu należy kierować wyłącznie na adres kmk@up.krakow.pl
(nie na służbowe adresy poszczególnych pracowników Instytutu).


Uniwersytet Pedagogiczny ponownie na I miejscu!
Informacje dodano 23.05.2013

W tegorocznym Rankingu Szkół Wyższych, organizowanym przez miesięcznik Perspektywy i dziennik Rzeczpospolita, Uniwersytet Pedagogiczny po raz kolejny zajął pierwsze miejsce wśród uczelni pedagogicznych w Polsce!

Na uwagę zasługuję również wysoka pozycja naszej uczelnii w rankinkgu kierunków IT w Polsce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie głównej UP oraz na stronie miesięcznika Perspektywy.

Warsztatów dla uczniów szkół średnich
Informacje dodano 10.05.2013

Studenckie Koło Naukowe Informatyków organizuje cykl otwartych warsztatów dla uczniów szkół średnich.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji znajdziesz na stronie.

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego na semestr letni roku akademickiego 2012/2013
Informacje dodano 04.03.2013

UWAGA! WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013

Termin składania wniosków stypendialnych upływa 22 marca 2013r.

Wniosek należny wypełnić na stronie, po wypełnieniu należy taki wniosek podpisać u p. Alicji Soleckiej w pokoju 402N.

Seminarium: Windows 8 – jak go ugryźć od strony programistycznej?
Informacje dodano 04.03.2013

Studenckie Koło Naukowe Informatyków zaprasza na seminarium:
TEMAT: Windows 8 – jak go ugryźć od strony programistycznej?

TERMIN:piątek, 22 marca 2013 r.
GODZINA:12.30
MIEJSCE:Aula A1 (nowy budynek, parter)
PROWADZĄCY:Rafał Czupryński

Szczegóły można znaleźć tutaj.

Seminarium: Skuteczne analizowanie procesów biznesowych
Informacje dodano 04.03.2013

Studenckie Koło Naukowe Informatyków zaprasza na seminarium:
TEMAT: Skuteczne analizowanie procesów biznesowych

TERMIN:środa, 13 marca 2013 r.
GODZINA:11.00-15.00
MIEJSCE:sala 421N
PROWADZĄCY:Ziemowit Buczyński

Szczegóły można znaleźć tutaj.

9th International ISAAC Congress
Informacje dodano 26.11.2012

Instytut Informatyki serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję naukową

9th International ISAAC Congress

która odbędzie się w Krakowie w dniach 5-9 sierpnia 2013 r.

Jest to cykliczna konferencja organizowana co dwa lata pod patronatem międzynarodowego towarzystwa naukowego ISAAC (The International Society for Analysis, its Applications and Computation). Poprzednie edycje konferencji miały miejsce w takich krajach jak Stany Zjednoczone (1997), Japonia (1999), RFN (2001), Kanada (2003), Włochy (2005), Turcja (2007), Wielka Brytania (2009) i Rosja (2011).

Organizatorem konferencji jest Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie konferencji: www.isaac2013.up.krakow.pl .

Egzamin komisyjny
Informacje dodano 28.10.2013

Egzamin komisyjny z przedmiotu Programowanie Obiektowe odbędzie się dnia 29.10.2013 roku o godzinie 13:30 (wtorek).

I rok informatyki
Informacje dodano 20.02.2013

Obowiązkowy! Test kwalifikujący do zajęć wyrównawczych z informatyki.

Termin:22 luty 2012 r. (piątek)
Miejsce:NOWY BUDYNEK sala A1 (parter)
Czas:12.30-14.00 (w godzinach wykładu dr Marcina Piekarczyka)

UWAGA!

Zgodnie z §5 pkt. 5 Regulaminu Stypendium Motywacyjnego Wskaźnik zaliczenia zajęć wyrównawczych z informatyki(WZW) jest jednym z elementów w algorytmie przyznawania stypendium na III semestr studiów. Zgodnie z tabelą 1 Dla osób zwolnionych z zajęć wyrównawczych z informatyki wskaźnik WZW wynosi 0,5.

Nieprzystąpienie do testu równoznaczne jest z przypisaniem wartości 0 dla tego wskaźnika.

Seminarium: Zdalne zarządzanie i bezpieczeństwo zaszyte w Hardware - Intel vPro
Informacje dodano 07.11.2012

Studenckie Koło Naukowe Informatyków zaprasza na seminarium:
Temat: Zdalne zarządzanie i bezpieczeństwo zaszyte w Hardware - Intel vPro
Termin: 14.11.2012, 12.00 - 13:30, sala 111N
Prowadzący: Dariusz Wittek - EMEA Business Client Solution Architect
Intel Corporation – Intel Technology Poland.
Przeczytaj informację o Prowadzącym
Szczegóły można znaleźć tutaj
Studenci biorący udział w seminarium zostaną zwolnieni z zajęć oraz otrzymają zaświadczenie o udziale. Ilość miejsc ograniczona!
Zapisy w pok. 402N (u Pani Alicji Soleckiej) do 9 listopada 2012 r.

Po co komu te algorytmy? Spotkanie z prof. dr hab. Krzysztofem Diksem
Informacje dodano 11.10.2012

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na organizowaną przez PWN serię wykładów online pod wspólnym tytułem "Akademia PWN: wiedza na łączach". Wykładem inaugurującym jest "Po co komu te algorytmy?" prowadzony przez prof. dr hab. Krzysztofa Diksa.
Szczegóły można znaleźć tutaj.

Nowe czasopismo naukowe - "StRuNa - Biuletyn Młodych Naukowców"
Informacje dodano 04.10.2012

Wszystkich studentów Informatyki zachęcamy do publikacji artykułów naukowych w nowym, interdyscyplinarnym czasopiśmie prezentującym osiągnięcia naukowe studentów i doktorantów. Publikacje mogą być wynikiem prac kół naukowych, innych formalnych lub nieformalnych grup realizujących cele naukowe w środowisku akademickim, a także osób indywidualnych. Pierwszy numer "StRuNy – Biuletynu Młodych Naukowców" ukaże się 8 października 2012 roku. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Elementy analizy i algebry wyższej"
Informacje dodano 02.10.2012

Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Elementy analizy i algebry wyższej" u prof. dr hab. Władimira Mitiuszewa odbędzie się 8.10.2012 o godz. 1600.

Terminy składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium rektora i stypendium specjalne
Informacje dodano 01.10.2012

Studenci, którzy do 28 września nie złożyli wniosków o stypendium socjalne mogą składać wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2012/2013 również w październiku. Szczegóły można znaleźć tutaj.

Inauguracja
Informacje dodano 26.09.2012

Inauguracja roku akademickiego 2012/13 odbędzie się 1 października o godz. 9.00 w Auli A1 (Nowy Budynek, parter, wejście od ul. Smoluchowskiego).

Wskazane jest, by wzięli w niej udział wszyscy studenci I roku informatyki.

Na spotkaniu tym zostaną udostępnione wszelkie dokumenty projektowe: od godz. 8:30 przed wejściem do Auli wydawane będą wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego oraz inne niezbędne do rozpoczęcia studiów dokumenty.

Na spotkaniu będą również obecni koordynatorzy projektu, od których będzie można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące kierunku zamawianego Informatyka.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników II oraz studentów II i III roku informatyki.

Odbiór indeksów i legitymacji od godz. 11:00 do 12:30 w pokoju 409N.

Zaliczenie poprawkowe z analizy dla studentów I-go roku
Informacje dodano 11.09.2012

Zaliczenie poprawkowe z analizy dla studentów I-go roku odbędzie się 13 września o godzinie 12.00 w sali 421N.

Tematy prac dyplomowych 2012/2013
Informacje dodano 02.07.2012

Zapraszamy do zapoznania się z tematami prac dyplomowych na rok 2012/2013. Szczegóły można znaleźć tutaj

Spotkanie w sprawie studiów II stopnia
Informacje dodano 23.05.2012

W środę 06.06.2012 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Wydziału Fizyki Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej, w sprawie oferowanych przez w/w Wydział studiów II stopnia w zakresie informatyki.
Spotkanie odbędzie się w godzinach 1215 — 1315 w sali 421N w budynku UP.

Rekrutacja na studia podyplomowe
Informacje dodano 14.05.2012

Rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe. Szczegóły można znaleźć tutaj

6. Noc informatyka - cykliczne nieformalne spotkanie zapaleńców IT.
Informacje dodano 10.05.2012

W odróżnieniu od klasycznych konferencji naukowych format ten łamie barierę pomiędzy prelegentem a uczestnikiem. Daje szansę na bliższy kontakt i podjęcie „równej” dyskusji na wybrane tematy.

W tegorocznej agendzie m.in.:

 • Ataki na serwery WWW
 • Backup (bardzo) dużych danych
 • CloudComputing
 • Hacking
 • Programowanie Grafiki

Więcej informacji można znaleźć tutaj

GameDay 2012
Informacje dodano 10.05.2012

Zapraszamy serdecznie studentów na GameDay 2012, które odbywa się w ten weekend (11-13 maja) w Sosnowcu.
Więcej informacji można znaleźć tutaj

THE UP CODE CHALLENGE
Informacje dodano 24.04.2012

W najbliższy piątek (27 kwietnia) o godz 1130 w sali 421N (Nowy Budynek) odbędzie się rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów szkół średnich THE UP CODE CHALLENGE

Szczegóły konkursu można znaleźć tutaj

Rozstrzygnięcie konkursu - spotkanie ma charakter otwarty - zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Program finału

„Wybierz lepszy start w przyszłość” – Targi Pracy Uniwersytetu Pedagogicznego
Informacje dodano 15.04.2012

W najbliższy wtorek 17 kwietnia 2012 r. w godz. 900 — 1400, w auli budynku głównego Uczelni przy ul. Podchorążych 2 odbędą się Targi Pracy pod hasłem „Wybierz lepszy start w przyszłość”. W Targach Pracy wezmą udział przedstawiciele 26 firm, którzy zaprezentują oferty pracy, praktyk i staży. Tegoroczni wystawcy

Program stażowy dla studentów w Motoroli
Informacje dodano 27.03.2012

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dostarczoną od firmy Motorola dotyczącą staży dla studentów:

Witajcie,

Chcielibyśmy Was zachęcić do przekazania informacji znajomym osobom zainteresowanym Programem Stażowym w naszym Centrum Oprogramowania.
Aktualnie prowadzimy rekrutację na 12-miesięczne staże przeznaczone dla studentów po III, IV oraz V roku studiów.
Podczas stażu wymagamy pracy na pełny etat, jednak istnieje również możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin (4/5 lub ewentualnie 3/4). Naszym stażystom proponujemy różne stanowiska w projektach prowadzonych na co dzień w naszej firmie, jak również oferujemy wynagrodzenie i dodatkowe benefity takie jak opieka medyczna, ubezpieczenie czy zajęcia sportowe. Przede wszystkim jednak staże to okazja do rozwoju, nauki, kontaktu z ciekawymi technologiami, ludźmi i... dobrej zabawy!
Od kandydatów chcących wziąć udział w Programie Stażowym Motorola Solutions oczekujemy odmiennego zestawu kompetencji, zależnie od profilu stanowiska.
Lista tegorocznych profili:

 • Inżynier Oprogramowania C/C++ (Job ID 101412)
 • Inżynier Oprogramowania Java (Job ID 101934)
 • Inżynier Testów (Job ID 101935)
 • Inżynier Oprogramowania Perl/Unix (Job ID 101936)

Szczegółowe informacje odnośnie wymagań na poszczególne profile znajdują się na naszej stronie rekrutacyjnej http://careers.motorolasolutions.com/
Zgłoszenia przyjmowane są do 2 kwietnia (poniedziałek)! W razie pytań prosimy o kontakt z Anią Maludzińską aaw002c@motorolasolutions.com.

Pozdrawiam,
Ania Maludzińska

It's UP to GIRLS
Informacje dodano 14.03.2012

30 marca 2012 zapraszamy uczennice szkół ponadgimnazjalnych na spotkanie z informatyczkami. Będzie to znakomita okazja, aby powalczyć z utartymi stereotypami, rozważyć swoją przyszłą karierę i poznać niesamowite kobiety.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

MITx - otwarte kursy w formie e-learningowej
Informacje dodano 19.02.2012

Nowa ciekawa inicjatywa MIT (Massachusetts Institute of Technology, Cambridge) - otwarte kursy w formie e-learningowej.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie projektu http://mitx.mit.edu/.
Zasoby edukacyjne dostępne w języku angielskim.

I sympozjum dydaktyczno - naukowe pt.
"Sztuka zdalnego nauczania - inspiracje i wyzwania nauczyciela XXI wieku"
Informacje dodano 31.01.2012

W piątek 27 stycznia 2012 roku w Sułkowicach-Bolęcinie odbyło się I sympozjum dydaktyczno - naukowe pt. "Sztuka zdalnego nauczania - inspiracje i wyzwania nauczyciela XXI wieku". Spotkanie miało miejsce w lokalnym Zespole Szkół Samorządowych, gdzie nauczyciele zdecydowali się aktywnie korzystać z nowych technologii zarówno podczas lekcji, jak i w organizacji spraw szkoły. Zaproszeni goście dyskutowali o pojawiających się na dydaktycznym horyzoncie technologiach oraz o roli nauczyciela w rzeczywistości, która stała się naszą teraźniejszością. Organizatorzy, Zbigniew Grabowski, Magdalena Kubałka-Pluta oraz Dorota Rzycka zaprezentowali jak wygląda ich szkolna codzienność, jak dzięki technologii informacyjnej organizują swoją pracę oraz jakie korzyści odnoszą uczniowie z lekcji z komputerem.

Jednym z merytorycznych patronów spotkania była Instytut Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
Spotkanie wzbudziło wiele interesujących pytań w jego uczestnikach i zdecydowanie można uznać je za udane wydarzenie.

Strona
Fotorelacja

Praktyki zawodowe (nauczycielskie) z informatyki 2011/2012
Informacje dodano 02.01.2012

Studenci specjalności nauczycielskich, realizujący w semestrze letnim praktykę zawodową nauczycielską z informatyki, proszeni są o zapoznanie się z informacjami na kursie Praktyki zawodowe (nauczycielskie) z informatyki 2011/2012

Studenckie Koło Naukowe Informatyków zaprasza na seminarium
Informacje dodano 07.12.2011

Temat: Od serwera do Chmury – Technologie Intel® dla optymalizacji i bezpieczeństwa Cloud DataCenter.
Termin: 14.12.2011 od godz. 1030 do 1230 w sali 444
Prowadzący: Dariusz Wittek - Enterprise Technology Specialist - Intel® Corporation.

Studenci biorący udział w seminarium zostaną zwolnieni z zajęć oraz otrzymają zaświadczenie o udziale.
Ilość miejsc ograniczona!
Zapisy w pok. 446a (p. Alicja Solecka) do 9 grudnia 2011r.

Szczegóły można znaleźć tutaj .

Konkurs na projekt loga „It’s UP to girls”.
Informacje dodano 25.11.2011

Instytut Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Studenckie Koło Naukowe Informatyków informuje o konkursie na projekt loga „It’s UP to girls”.
Szczegóły można znaleźć tutaj.

Konkurs
Informacje dodano 11.11.2011

Zapraszamy do udziału w konkursie. Wystarczy zaproponować ciekawą akcję łączącą informatykę i kobiety. Do wygrania zestawy gadżetów naszej Uczelni oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Patronem konkursu jest Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Propozycje można zgłaszać na naszej Facebookowej stronie lub drogą mailową na adres apw@up.krakow.pl.

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 (studia zaoczne)
Informacje dodano 12.10.2011

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 dla studentów studiów zaocznych I roku Informatyki odbędzie się dnia 14.10.2011 (piątek) o godz. 1530 w sali 450(IV piętro). Jednocześnie przypominamy, iż w terminie 14-16.10.2011 odbywają się zajęcia dydaktyczne w ramach pierwszego zjazdu (vide Harmonogramy).

Rekrutacja na studia podyplomowe
Informacje dodano 27.09.2011

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe Informatyka z administracją sieciami komputerowymi (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli).

Studia rozpoczną się 15 października o godz. 900 w sali 445A w budynku przy ulicy Podchorążych 2!

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012
Informacje dodano 27.09.2011

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 dla studentów I roku informatyki odbędzie się 3 października o godz. 1000auli. Odbiór indeksów i legitymacji od godz. 1100 do 1200 w pokoju 145.

Terminy złożenia w Dziekanacie indeksu warunkującego ubieganie się
o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Informacje dodano 27.09.2011

 • studia stacjonarne i i II stopnia do dnia 30 września 2011 r.
 • studia niestacjonarne i i II stopnia do dnia 30 września 2011 r.
 • studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z rekrutacji śródrocznej tzw. roczniki BIS do dnia 17 lutego 2011 r.

Rekrutacja na studia informatyczne 2011/2012
Informacje dodano 29.06.2011

Od 1 września rozpocznie się rekrutacja dodatkowa na studia informatyczne I stopnia (kierunek zamawiany, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społeczne).

Rozpoczęła się rekrutacja na studia informatyczne, w tym na kierunek zamawiany, dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Zapraszamy do zapoznania się z:

Decyzja Kierownika II w sprawie przepisywania ocen Studentkom
i Studentom informatyki kierunku zamawianego
Informacje dodano 29.06.2011

Od dnia 1 października 2011 w Instytucie Informatyki obowiazuje zasada, zgodnie z która nie można przepisać oceny z żadnego przedmiotu, zaliczonego przez Studentów na innym kierunku studiów, niż realizowany w Instytucie Informatyki.

Zaliczenie kazdego przedmiotu ma sie odbywac na takich samych zasadach dla wszystkich Studentów informatyki. Jesli warunkiem uzyskania zaliczenia jest zaliczenie projektów, kolokwium lub/i obecnosc na zajeciach - to takie same wymogi maja obowiazywac wszystkich studentów kierunku zamawianego.

PDF Decyzja Kierownika II

Informacja Samodzielnej Sekcji ds. Bytowych Studentów
Informacje dodano 20.06.2011

Od roku akademickiego 2011/2012 zaświadczenia wydawane przez urzędy skarbowe informujące o tym, że dana osoba "nie figuruje w rejestrze" lub "nie złożyła zeznania podatkowego" lub "nie deklarowała dochodu do opodatkowania" składane w Samodzielnej Sekcji ds. Bytowych Studentów jako załączniki do wniosku studenta o stypendium socjalne NIE BĘDĄ RESPEKTOWANE.

W przypadku, kiedy dana osoba nie osiągnęła dochodu przyjmowane będą wyłącznie zaświadczenia z urzędów skarbowych z wpisanym przychodem/dochodem "0" (zerowym).

Akredytacja
Informacje dodano 19.05.2011

Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej – po zapoznaniu się z raportem Zespołu Oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni, a także kierując się sprawozdaniem Zespołu Kierunków Studiów Matematyczno – Fizyczno – Chemicznych w sprawie jakości kształcenia na kierunku „informatyka” prowadzonym na Wydziale Matematyczno – Fizyczno – Technicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na poziomie studiów pierwszego stopnia – wydało ocenę pozytywną.

Więcej informacji można znaleźć tutaj:
PDF Akredytacja

It's UP to GIRLS
Informacje dodano 13.05.2011

10 czerwca 2011 zapraszamy uczennice szkół ponadgimaznajlnych na spotkanie z informatyczkami. Będzie to znakomita okazja, aby powalczyć z utartymi stereotypami, roważyć swoją przyszłą karierę i poznać niesamowite kobiety.

Więcej informacji można znaleźć tutaj oraz na naszym Facebookowym profilu.

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Instytut Informatyki
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
telefon: (+48 12) 662 78 45
(+48 12) 662 78 46
fax: (+48 12) 662 78 46
Przejdź
do góry strony
xhtml | css | © 2011 II