Aktualności

Serdecznie zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2016/2017
dla kierunku INFORMATYKA - studia stacjonarne I stopnia
która odbędzie się 3 października 2016 r. o godz. 9.00 w Auli A1 (nowy budynek UP)

Dyrekcja Instytutu InformatykiRekrutacja
na studia I i II stopnia

w roku akademickim
2016/2017

INFORMATYKA - studia II stopnia

Rekrutacja DODATKOWA

studia stacjonarne studia niestacjonarne

plan studiów stacjonarnych plan studiów niestacjonarnych


INFORMATYKA - studia I stopnia

studia stacjonarne studia niestacjonarne

plan studiów stacjonarnych plan studiów niestacjonarnychTerminy egzaminów podczas letniej sesji egzaminacyjnej 2015/2016


Stypendia ministra dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017

szczegóły dotyczące ubiegania się o stypendium znajdują się tutaj


Projekt i implementacja wirtualnego środowiska edukacyjnego
wykonana przez studentów II roku studiów magisterskich z Informatyki

W ramach zajęć „Zaawansowane problemy wirtualnej rzeczywistości” studenci II roku studiów magisterskich naszego kierunku wraz z prowadzącym zajęcia dr inż. Tomaszem Hachajem opracowali projekt i implementację środowiska wirtualnej rzeczywistości wspomagającego edukację w nauce przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Projekt ma charakter gry edukacyjnej, której celem jest eksploracja trójwymiarowego, kolorowego świata zbudowanego z prostopadłościanów (tzw. voxel engine). Sterowanie ruchem w wirtualnym świecie odbywa się przy pomocy technologii Microsoft Kinect i GDL Microsoft Kinect i GDL, dzięki czemu interakcja z systemem komputerowym jest bezdotykowa. W wirtualnym świecie gracze odkrywają skrzynki z zadaniami, których zawartość programowana jest w HTML oraz w GDL script. Edytor map pozwala na tworzenie nowych poziomów gry, dzięki czemu nauczyciel może dostosować je do swoich potrzeb edukacyjnych. Grę może ściągnąć za darmo: ze strony
Zespół projektowy:
Programowanie gry: Dr inż. Tomasz Hachaj

Projektowanie
i programowanie etapów:
Grafika: Dodatkowa grafika
i programowanie strony:
Dokumentacja:
 • Andrzej Borówka
 • Damian Grzesiak
 • Patryk Mazurek
 • Tomasz Hachaj
 • Adam Ostrowski
 • Krzysztof Talarczyk
 • Paweł Nowak
 • Rafał Kwiatkowski
 • Justyna Bejgrowicz
 • Tomasz Klimas
 • Maciej Sępiak
 • Marcin Gąsiorek
 • Tomasz Wądrzyk
 • Krzysztof Brotoń
 • Łukasz Szwej


Tematy prac dyplomowych I stopnia na rok akademicki 2016/2017

Proponowane tematy prac dyplomowych (licencjackich) na rok akademicki 2016/2017 znajdują się tutaj


Praktyka w Zespole Rozwoju Infrastruktury IT Alior Banku

Zespół Rozwoju Infrastruktury IT Alior Banku poszukuje osób gotowych do podjęcia bezpłatnej praktyki - szczegóły tutaj


Zarządzenie Dziekana Wydziału Mat-Fiz-Techn. w spr. letniej sesji egzaminacyjnej na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2015/2016
Zarządzenie Dziekana


Stypendia Socjalne na rok akademicki 2016/2017

Przyjmowanie wniosków - termin: 1 do 24 czerwca 2016 r., poniedziałek – piątek w godz. 9.00–14.00, miejsce: pok. 14 i 15, ul. Podchorążych 2
Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni!!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.
UWAGA: W tym roku, wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku!
Szczegółowe informacje: informacja ogólna wymagane dokumenty www.stypendia.up.krakow.pl

REKRUTACJA DO PROJEKTU "CZAS NA STAŻ"

W związku z realizacją projektu pn. „Czas na STAŻ” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z dniem 18 maja 2016 r. ogłaszono rekrutację do Projektu - realizacja płatnych staży zawodowych dla studentów.
Szczegóły i wymagane dokumenty:
OGŁOSZENIE O NABORZE
Regulamin
Karta zgłoszenia na staż

Godziny dziekańskie

W związku z wyborami Przedstawicieli do Senatu i Rady Wydziału odwołane zostają zajęcia dydaktyczne:
- 24 maja (wtorek) - w godzinach 10.00-12.00

WYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE
prowadzone przez INSTYTUT INFORMATYKI

W semestrze letnim roku akademickiego 2015/16 w Instytucie Informatyki można uczestniczyć w następujących wykładach ogólnouczelnianych realizowanych w formie zdalnej:

 • Eyetracking in Research of Human Resource Development,
 • Computer adaptive Testing, Theory and Practice.
Kursy znajdują się na platformie e-learningowej UP
w kategorii Wydział Mat-Fiz-Tech - Instytut Informatyki
Do zalogowania się wymagane jest konto studenckie założone na platformie oraz klucz do kursu.
Klucze dostępu do poszczególnych kursów to:

Eyetracking in Research of Human Resource DevelopmentEYE2016
Computer adaptive Testing, Theory and PracticeCAT2016

TERMINY WYKŁADÓW OGÓLNOUCZELNIANYCH w sem. letnim 2016

Instytut Filologii Polskiej:


Tatry i Zakopane w kulturze polskiej, dr hab. Magdalena Sadlik
wtorek od 15 marca 2016 r. od 18.30 do 20.00, sala 542
Współczesne zwyczaje językowe Polaków, dr Marta Karamańska
wtorek od 15 marca 2016 r. od 18.30 do 20.00, sala 544
Skandal w literaturze i sztuce XIX i XX wieku, dr hab. Magdalena Sadlik
środa od 16 marca 2016 r. od 18.00 do 20.20, sala 542
Polacy w armii austro-węgierskiej na frontach Wielkiej Wojny. Pamiętniki, dzienniki, proza autobiograficzna, dr hab. prof. UP Jacek Rozmus
środa od 16 marca 2016 r. od 18.30 do 20.00, sala 544
Informacje dodano 07.03.2016

w Instytucie Geografii:

Extreme climats events, dr J. Jędruszkiewicz
wtorek od 15 marca 2016 r. od 18.00, sala 435 (co tydzień)
Woda – środowisko- człowiek, prof. dr hab. R. Soja
wtorek od 8 marca 2016 r. od 18.00 do 20.15, sala 513 (co tydzień)
Analizy i zarządzanie krajobrazem, dr hab. J. Szmańda, prof. UP
wtorek 8 marca, 22 marca, 12 kwietnia, 26 kwietnia 2016 r. od 18.00 do 20.15, sala 110N/111N
Rozwój zrównoważony, dr hab. inż. W. Wilczyńska-Michalik, prof. UP
środa od 9 marca 2016 r. od 18.00 do 20.15, sala 532 (co tydzień)
Informacje dodano 07.03.2016

Instytut Informatyki UP
uczestnikiem Polsko-Włoskiego programu wymiany osobowej CANALETTO

W dniu 21 grudnia 2015 r. w Warszawie miało miejsce podpisanie Programu Wykonawczego z Republiką Włoską na lata 2016-18, w ramach którego Polsko-Włoska Komisja Mieszana wybrała do realizacji 10 projektów wymiany osobowej zgłoszonych w programie CANALETTO. W ramach Programu środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów) naukowców z Polski i Włoch prowadzących wspólne badania. Uczestnikiem jednego z projektów jest dr Łukasz Bibrzycki z Instytutu Informatyki UP. Projekt nosi tytuł "Light HadronSpectroscopy - LiQuHaS" i jego celem i jest tworzenie modeli teoretycznych oraz narzędzi obliczeniowych na potrzeby analizy danych z nowo uruchamianych eksperymentów CLAS12 i GlueX w Laboratorium im. Tomasa Jeffersona w USA. Po stronie polskiej w projekcie uczestniczą, obok Instytutu Informatyki UP również Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie (koordynator projektu) oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Po stronie włoskiej w projekcie uczestniczy Istituto Nazionale di Fisica Nucleare w Genui. Kierownikiem polskiej części projektu jest dr hab. Robert Kamiński z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN.

szczegóły dostępne tutaj informacje o rozstrzygnięciu konkursuUniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Instytut Informatyki
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
telefon: (+48 12) 662 78 45
(+48 12) 662 78 46
fax: (+48 12) 662 78 46
Przejdź
do góry strony
xhtml | css | © 2011 II