Działalność naukowo - badawcza

Instytut Informatyki jako samodzielna jednostka Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego rozpoczęła działalność 1 września 2000 roku. Początkowo była częścią Instytutu Fizyki i Informatyki (jako Katedra Metod Komputerowych - KMK).


Główne kierunki naszej działalności naukowo-badawczej to:

 • wykorzystanie sieci Internet do nauczania na odległość oraz do wspomagania dydaktyki,
 • zastosowanie sieci komputerowych w pracach badawczych, zastosowanie metod przetwarzania obrazu w astronomii,
 • udoskonalanie i rozwój metod obliczeniowych stosowanych w opisie struktury atomów wieloelektronowych (efekty relatywistyczne, korelacje miedzyelektronowe).

Zakład Fizyki Komputerowej i Informatyki Kwantowej

prof dr hab. Jacek Migdałek
Kierownik pracowni

Jacek Migdałek
e-mail: jacek.migdalek@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 47
strona: -
 • Numeryczne obliczenia struktury poziomów energetycznych w atomach wieloelektronowych
 • Analityczne rozwiązania równania Schroedingera
 • Geometryczne aspekty mechaniki kwantowej
 • "Dirac-Fock + polaryzacja rdzenia" w obliczeniach dla szeregu izoelektronowego fransu
 • Nieliniowe rownania rozniczkowe czastkowe w fizyce, solitony, uklady calkowalne, klasyczna i kwantowa teoria pola.
 • Logika matematyczna i podstawy matematyki (teoria dowodu, problem relewancji)


Pracownia Kryptografii i Informatyki Kognitywnej

prof. dr hab. Marek Ogiela
Kierownik pracowni

Marek Ogiela
e-mail:marek.ogiela@up.krakow.pl
telefon:(+48 12) 662 78 67
strona: http://home.agh.edu.pl/~mogiela/

Tematyka badań naukowych dotyczy zastosowania kryptografii,
sztucznej inteligencji i systemów kognitywnych:

 • Kryptografia, kryptosystemy biometryczne, problemy generacji kluczy
 • Kognitywne systemy wizyjne
 • Komputerowe rozumienie obrazów
 • Przetwarzanie, analiza oraz rozpoznawanie obrazów biomedycznych
 • Wizualizacja wolumetrycznych zobrazowań biomedycznych w czasie rzeczywistym
 • Systemy rozszerzonej rzeczywistości
 • Systemy biometryczne - analiza pisma odręcznego (podpisy, znaki ideograficzne, kanji)
 • Rozpoznawanie obrazów (metody syntaktyczne, grafy losowe)

Strona pracowni: http://www.cci.up.krakow.pl



Zakład Modelowania Matematycznego i Symulacji

prof. dr hab. Władimir Mitiuszew
Kierownik pracowni

Władimir Mitiuszew
e-mail: wladimir.mitiuszew@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 64
strona: http://mityu.up.krakow.pl/, publikacje, książki,
Projekty studentów z Podstaw Matematycznego Modelowania

Tematyka badań naukowych dotyczy zastosowania matematyki i informatyki:

 • Symulacje komputerowe w mechanice kompozytów i ośrodków porowatych
 • Symboliczne i numeryczne obliczenia w zagadnieniach inżynierskih
 • Matematyka przemysłowa
 • Teoretyczne podstawy modelowania matematycznego z zastosowaniami


Zakład Badań Edukacyjnych i Nowych Mediów

dr Anna Stolińska
Kierownik pracowni

Anna Stolińska
e-mail: anna.stolinska@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 49
strona: http://astolinska.up.krakow.pl/

Badania koncentrują się na takich zagadnieniach jak:

 • Neurodydaktyka, kognitywne aspekty dydaktyki informatyki
 • Metodologia stosowania techniki eye trackingowej w badaniach edukacyjnych
 • Eye tracking w diagnozie kompetencji wizualnych oraz w projektowaniu i analizie interakcji człowiek-komputer
 • Learning cloud – dynamiczne, internetowe środowisko uczenia (się)
 • Recepcja świata rzeczywistego i wirtualnego przez dzieci
 • Efektywność stosowania gier komputerowych jako środków wspomagających edukację
 • Wzorce zachowań użytkowników Internetu
 • Nowe techniki odkrywania wiedzy w globalnej sieci komputerowej

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Instytut Informatyki
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
telefon: (+48 12) 662 78 45
(+48 12) 662 78 46
fax: (+48 12) 662 78 46
Przejdź
do góry strony
xhtml | css | © 2011 II