STUDIA PODYPLOMOWE
Wirtualizacja przestrzeni edukacyjnej


REKRUTACJA 2017/2018

WWWInformator na studia podyplomowe

WWWRekrutacja krok po kroku

WWWREJESTRACJA

Dokumenty dotyczące studiów
Spis kursów

Nazwy przedmiotów realizowanych na studiach:

W ramach studiów słuchacze wezmą udział w następujących kursach:
  • Multimedia w edukacji - kurs, w ramach którego uczestnicy zapoznają się z różnymi narzędziami (programami) do projektowania multimedialnych pomocy dydaktycznych oraz nabędą umiejętność ich zastosowania. Słuchacze nauczą się także konstruować gry dydaktyczne.
  • Aplikacje biurowe w pracy dydaktycznej i sprawozdawczej - słuchacze poszerzą swoją znajomość zaawansowanych funkcji aplikacji biurowych, ze szczególnym uwzględnieniem pracy sprawozdawczo-badawczej.
  • Metodyka kształcenia zdalnego - pozwoli zapoznać się słuchaczom ze specyfiką prowadzenia zajęć (szkoleń) zdalnych.
  • Publikacja treści - uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu publikowania treści w sieci oraz związanych z tym zjawiskiem pojęć oraz procedur. Poznają liczne serwisy ułatwiające współpracę zdalną oraz magazynowanie i udostępnianie treści.
  • Multimedialne narzędzia rozrywkowo-edukacyjne - zaznajomienie się słuchaczy z wybranymi urządzeniami multimedialnymi oraz schematem ich obsługi i wykorzystania jako narzędzia w dydaktykach przedmiotowych.
  • Tworzenie wirtualnego środowiska edukacyjnego - słuchacze zapoznają się z procesem instalacji i konfiguracji platformy LMS, zdobędą umiejętność zarządzania kursem, dodawania nowych treści dydaktycznych oraz zadań, pracy z dziennikiem i kalendarzem oraz administrowania pracą uczniów na platformie nauczania zdalnego.
I semestr II semestr

Wszystkie zajęcia mają charakter praktyczny, będą odbywać się w laboratoriach wyposażonych w specjalistyczne oprogramowanie i nowoczesny sprzęt.

Wirtualizacja przestrzeni edukacyjnej

Studia podyplomowe "Wirtualizacja przestrzeni edukacyjnej" są studiami o charakterze doskonalącym, w ramach których słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności m. in z zakresu technik projektowania kształcenia zdalnego, wykorzystywania metod blended learningowych oraz nowych, nietypowych narzędzi w edukacji (np. konsoli gier). Posiadanie kompetencji w tym obszarze oraz ich stała aktualizacja są niezbędne, ze względu na postępującą wirtualizację współczesnej edukacji i procesu dydaktycznego.

Uczestnicy będą korzystać ze specjalistycznego oprogramowania dedykowanego do tworzenia materiałów dydaktycznych oraz sprzętu (konsola do gier, gry edukacyjne, myszki 3d). Zajęcia organizowane są w trybie blended learning - ok. 25% kursów realizowane jest w formie zdalnego nauczania. Dzięki temu słuchacze będą mogli sami doświadczyć zalet oraz niedogodności związanych z pracą na platformie e-learningowej.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia Wirtualizacja przestrzeni edukacyjnej skierowane są do nauczycieli szkolnych i akademickich, trenerów, szkoleniowców, pedagogów, lektorów szkół językowych – osób zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji w zakresie wykorzystywania nowych technologii w pracy dydaktycznej i w zakresie wspomagania własnego rozwoju. W szczególności słuchacze podniosą swoje kwalifikacje w zakresie tworzenia multimedialnych treści dydaktycznych (szkoleniowych) na poziomie zaawansowanym, projektowania szkoleń zdalnych, zarządzania pracą ucznia w wirtualnym środowisku edukacyjnym.
Pytania związane z rekrutacją proszę kierować do:
Sekretariat Instytutu Informatyki:
telefon: (+48 12) 662 63 22
pokój: 403N

Pozostałe pytania proszę kierować do:
Kierownik studiów: dr inż. Magdalena Andrzejewska
e-mail: mandrzej@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 61
pokój: 420N
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Instytut Informatyki
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
telefon: (+48 12) 662 78 45
(+48 12) 662 78 46
fax: (+48 12) 662 78 46
Przejdź
do góry strony
xhtml | css | © 2011 II