STUDIA PODYPLOMOWE
Technologie elektronicznego
przetwarzania informacji


REKRUTACJA 2017/2018

WWWInformator na studia podyplomowe

WWWRekrutacja krok po kroku

WWWREJESTRACJA

Dokumenty dotyczące studiów
Spis kursów

Nazwy przedmiotów realizowanych na studiach:

W ramach studiów słuchacze wezmą udział w następujących kursach:
  • Zaawansowane techniki przetwarzania dokumentów - pozwoli słuchaczom nabyć umiejętności obsługi edytora tekstowego na zaawansowanym poziomie, poznać specyfikę pracy z dokumentami PDF.
  • Analiza i wizualizacja danych - na kursie omówione będzie wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy administracyjnej, w tym tabele przestawne, analiza symulacji danych, operacji na prostych bazach danych.
  • Przekaz multimedialny w sieci internetowej - kurs, w ramach którego uczestnicy nauczą się tworzyć materiały prezentacyjne – multimedialne oraz podstaw tworzenia stron WWW.
  • Obsługa urządzeń multimedialnych - słuchacze studiów nabędą umiejętności przygotowania wystąpienia od strony technicznej – zarówno wizualnej (podłączanie zestawów multimedialnych, w tym urządzeń mobilnych), jak i dźwiękowej (korzystanie z bezprzewodowych mikrofonów).
  • Grafika użytkowa - uczestnicy kursu nauczą się projektowania graficznych materiałów promocyjnych.
  • Publikacja i udostępnianie materiałów w sieci - słuchacze poznają różne możliwości zamieszczania materiałów w sieci internetowej za pośrednictwem stron WWW, FTP i za pomocą udostępnianej przestrzeni dyskowej (praca w chmurze).
  • Zarządzanie informacją na stronie - w ramach kursu słuchacze zapoznają się ze specyfiką pracy z systemami CMS – aplikacjami służącymi do zarządzania informacjami zamieszczanymi na stronach WWW.
  • Narzędzia do zarządzania projektami - - słuchacze poznają możliwości zespołowej pracy w środowisku cyfrowym.

Technologie elektronicznego przetwarzania informacji

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) stały się jedną z głównych sił napędowych wzrostu gospodarczego. Sprawne posługiwanie się nowymi technologiami warunkuje efektywne funkcjonowanie w cyfrowych społeczeństwach. Posiadanie kompetencji w tym zakresie, ich stała aktualizacja, jest niezbędnym i nieodłącznym elementem edukacji.

Słuchacze studiów podyplomowych nabędą wiedzę i umiejętności umożliwiające sprawne posługiwanie się narzędziami z obszaru nowych technologii, wspomagającymi pracę (w szczególności administracyjną) instytucji w okresie dynamicznego rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Specjalność ta wpisuje się w dzisiejsze zapotrzebowanie rynku ze względu na intensywny rozwój usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną. Słuchacze studiów nabędą kompetencje niezbędne do aktywnego i efektywnego korzystania z e-usług.

Zajęcia są organizowane w trybie blended learning – ok. 25% kursów realizowane jest w formie zdalnego nauczania.

Uzyskane kwalifikacje:

Studia Technologie elektronicznego przetwarzania informacji są skierowane do osób pragnących doskonalić i uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności z obszaru IT. Uzyskane umiejętności korzystania z aplikacji biurowych na zaawansowanym poziomie, korzystania z systemów zarządzania treścią na stronach WWW oraz aplikacji do zarządzania projektami mogą być pomocne w znalezieniu zatrudnienia w segmencie MŚP, na stanowiskach administracyjnych. Studia umożliwią również podniesienia kwalifikacji pracowników już zatrudnionych w administracji państwowej, samorządowej i służbach publicznych lub pracowników firm prywatnych, wyposażając ich w niezbędne kompetencje informatyczne.
Pytania związane z rekrutacją proszę kierować do:
Sekretariat Instytutu Informatyki:
telefon: (+48 12) 662 78 45
pokój: 403N

Pozostałe pytania proszę kierować do:
Kierownik studiów: dr Anna Stolińska
e-mail: anna.stolinska@up.krakow.pl
telefon: (+48 12) 662 78 49
pokój: 406N
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN
Instytut Informatyki
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
telefon: (+48 12) 662 78 45
(+48 12) 662 78 46
fax: (+48 12) 662 78 46
Przejdź
do góry strony
xhtml | css | © 2011 II